News

Govert Buijs

2,2 Miljoen for Research on Moral Conditions for the Market

Govert Buijs, professor at the VU Department of Philosophy and part of the PPE Teaching Staff, received a Templeton Grant, together with economist and theologist Johan Graafland of Tilburg University. With this grant (2,2 miljoen euro) they are going to look for indicators for a good economy, an economy in which the focus is on moral values such as ‘sustainability and not on variables like ‘profit maximization.’ A multidisciplinary team of economist, philosophers and theologists, from VU Amsterdam, Tilburg University, Radboud University Nijmegen and Erasmus University Rotterdam, will work on the project. Their results will among others be used in new books for high schools and higher education.

The project website can be found at http://www.moralmarkets.org

De onderzoekers stellen één van de meest invloedrijke veronderstellingen in de moderne economische theorie en onderwijs ter discussie: het idee dat vrije marktwerking in strijd is met moreel handelen en dat daarom op de markt moraal overbodig of zelfs schadelijk is. Het belangrijkste dat de wetenschappers gaan onderzoeken is of samenlevingen met een vrijemarkteconomie floreren als marktspelers, zoals staten, bedrijven en particulieren, de moraal respecteren en deugdzaam handelen. VU-filosoof Govert Buijs en projectleider van het onderzoek: “De vrije markt als een moreel project vraagt om een praktijk van morele deugden en draagt op die manier bij aan de menselijke bloei.”

Vrije markt en menselijk welzijn

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar gekomen die erop wijzen dat marktwerking en moraliteit nauw met elkaar samenhangen. De onderzoekers hanteren in deze nieuwe zienswijze twee punten: (1) de vrije markt is wenselijk, niet in de eerste plaats om redenen van efficiëntie (hoewel dat niet hoeft te worden verwaarloosd), maar op morele gronden en (2) een morele verdediging van vrije markten heeft ook morele implicaties voor de manier waarop marktpartijen moeten werken. Econoom-theoloog Johan Graafland van de Tilburg University: ”De economische crisis heeft dit besef alleen maar versterkt.”

Unieke interdisciplinaire samenwerking

In de achterliggende decennia voerden economen enerzijds, theologen en filosofen anderzijds hun eigen wederzijds gesloten academische discussies. Met dit project wordt deze patstelling doorbroken. Vanuit diverse takken van economie nemen Eelke de Jong en Floris Heukelom (RU-Nijmegen), Lans Bovenberg, Eric van Damme (Tilburg University), Harmen Verbruggen (VU), Harry Commandeur, Marcel Canoy en Antoinette Rijsenbilt (EU-Rotterdam) deel. Vanuit de theologie en filosofie leveren Paul van Geest (VU en Tilburg University), Jelle van Baardewijk, Kees van der Kooi en Ad Verbrugge (VU) een bijdrage. De Templeton Grant komt beschikbaar per januari 2017 en het onderzoeksproject loopt tot begin 2020.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.